Dramatická výchova

Toto vyučovanie prebieha momentálne iba v maďarskom jazyku. Za pochopenie ďakujeme.

Miesto: Komárno, Mederčská 4, (Šeko center, prvé poschodie)