Ukončenie členstva

Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Ul. Kolož 148/1,945 01  Komárno Ďulov Dvor, IČO: 42427941
________________________________________________________________________________

Ukončenie členstva

Osobné údaje Poznámka
Meno:
Priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:

 

Osobné údaje zákonného zástupcu Poznámka
Meno:
Priezvisko:
Trvalý pobyt:

Údaje zákonného zástupcu sa vypĺňajú len v prípade, ak člen klubu je mladší ako 18 rokov.

 

Týmto Vám dávam na vedomie, že ku dňu ………………………..  ukončím členstvo v klube NIKI Dance & Sport.

V Komárne, dňa ……………                                                                    Podpis člena………………………………..

Stiahnuť dokument