Hip hop a moderné tance pre deti

Hip-hop a moderný tanec aj u nás! Srdečne očakávame každé dieťa, ktoré sa zaujíma o break dance, lockin, poppin, dancehall, house dance. Tak, ako pri každom tanci, aj tu veľkú roľu zohráva rytmus. Preto sa v počiatkoch zaoberáme najmä rozvojom zmyslu pre rytmiku, felxibility a strečingom. Dôležitou zložkou hip-hopu je akrobatika, ktorá je samozrejme tiež súčasťou tanečnej hodiny. Zo začiatku to budú základné akrobatické prvky ako mlynské koleso, mostík. Postupom času budú aj akrobatické prvky vždy náročnejšie. V počiatočnej fáze si osvoja základy ako running man dougie, nae nae, chicken noodle soup, cat daddy, crip walk. Osvojením si viacerých tanečných krokov a variácií sa zrodí choreografia, ktorou nám vyrozprávajú určitý príbeh. Príbeh sa rodí za aktívnej účasťi detí.

Deti majú možnosť prezentovať sa na dvoch vystúpeniach ročne – je to vianočné (polročné) a koncoročné vystúpenie v organizácii tanečnej školy.

Srdečne očakávame 8 – 14 ročné deti.

Miesto: Komárno, Mederčská 4, Seko center (nad Prima bankou)

PRIHLÁSENIE