Spoločenské tance pre deti

V tejto skupine si deti už na prvej hodine osvoja základné kroky tancov mambo a cha-cha. Ide špeciálne o výuku spoločenského tanca, preto postupne spoznávajú latinsko-americké tance (samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive) a štandardné tance (anglický valčík, tango, viedenský valčík, slow fox, quikstep). Tancujú sólo, a aj v pároch. Každá hodina začína zahriatím, kde sa naučia izolovať – to znamená používať jednotlivé časti svojho tela osobitne a nezávisle od seba, potom sa učia jednotlivé kroky tancov a hodina končí strečingom, čo slúži na rozvoj sofistikovaných pohybov. Deti už síce navštevujú školu, ale hra je ešte stále rozhodujúcou zložkou ich života, preto je samozrejme aj dôležitou súčasťou tanečnej hodiny. Sú to najmä rozvojové hry, ktoré im pomáhajú zbaviť sa aktuálneho napätia a slúžia ich osobnostnému rastu . S dôrazom na hru a jednoduchosť sa vždy učia aj takzvaný moderný tanec, aby ich počiatkové ťažkosti so spoločenským tancom neodrali od pokračovania. Jadrom výuky je tanečná technika, správne držanie tela.

Deti majú možnosť prezentovať sa na dvoch vystúpeniach ročne – je to vianočné (polročné) a koncoročné vystúpenie v organizácii tanečnej školy.

Srdečne očakávame 7-10 ročné deti!

Trvanie: 1,5 hodiny s jednou prestávkou

Počet hodín: týždenne 1 stretnutie (v prípade záujmu možnosť navýšenia)

Miestá:
Komárno, Mederčská 4, (Šeko center, prvé poschodie)

PRIHLÁSENIE