Rozvrh hodín

Do skupiny označená „NOVÁ!!!“ srdečne čakáme záujemcov! Skupiny začínajú min. 10 účasťníkom.