Ochrana osobných údajov

Aké informácie zhromažďujeme?
Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných informácií:
1. informácie o vašom počítači a o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu prehliadača a jeho verzie, operačný systém, dĺžka návštevy, zobrazenie stránok a navigácia po webe)
2. informácie týkajúce sa všetkých transakcií realizovaných medzi nami a vami alebo  vo vzťahu k tejto webovej stránke
3. informácie, ktoré ste nám poskytli za účelom registrácie u nás
4. informácie, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení sa na stránky, e-mailové notifikácie
5. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zaslať;

Čo sú súbory cookies:
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

  • k správnej funkčnosti našich stránok

Ďalšie informácie k súborom cookie nájdete napr. tu

Aké súbory cookie používame:
Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

  • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

Vydavateľ/ Názov cookie Typ Trvanlivosť
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Facebook Tracking, Konverzný persistent
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytical, Tracking persistent
6 mesiacov
persistent
6 mesiacov
persistent
persistent
session
php,phtml,php3 Essential môže sa líšiť

Ako odmietnuť používanie súborov cookie:
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Používanie vašich osobných informácii:
Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.
Vaše osobné údaje môžu byť použité na:
1. administráciu webovej stránky
2. zefektívnenie prehliadania webu prostredníctvom personalizácia stránky
3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach
4. zasielanie všeobecných obchodných oznámení
5. zasielanie vyžiadaných upozornení
6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácii o akciách a novinkách
7. poskytnúť tretím stranám štatistické informácie o našich užívateľoch – ale tieto informácie nebudú použité na identifikáciu jedinca užívateľa
8. vybavenie dotazov, sťažností týkajúcich sa našich stránok

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete za týmto účelom. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho súhlasu poskytovať tretím stranám.

Uverejnenie:
Informácie o vás môžu byť poskytnuté niektorým z našich zamestnancov, úradníkov, zástupcov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je ich použitie opodstatnené pre účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.
Okrem toho, môžeme sprístupniť vaše osobné údaje:
1. do tej miery, ako sme povinní urobiť zo zákona;
2. v súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním, alebo pri potenciálnych súdnych konaniach;
3. za účelom ochrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií ostatným za účelom boja proti podvodom a zníženiu kreditného rizika);
4. kupujúcemu akéhokoľvek podielu našej spoločnosti, alebo aktív, ktoré sme (alebo uvažujeme) predať; a
5. každej osobe, o ktorej sa domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o zverejnenie týchto osobných údajov, ak sme presvedčení že by si súd zverejnenia tohto osobných údajov vyžiadal.
S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať svoje informácie tretím stranám.

Medzinárodné dátové prenosy:
Informácie, ktoré zhromažďujeme môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi ktorýmikoľvek krajinami v ktorých pôsobíme a môžu byť použité v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia.

Výslovne súhlasíte s takýmito prevodmi osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných informácií:
Zabezpečíme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov.

Všetky poskytnuté osobné údaje budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch.

Zmeny zásad:
Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

Vaše práva:
Môžete nás kedykoľvek požiadať o sprístupnenie osobných informácii, ktoré o vás evidujeme.

Zaslaním požiadavky cez náš kontaktný formulár nás môžete kedykoľvek požiadať, aby vaše osobné údaje neboli použité na marketingové účely. V praxi si toto povolenie vyžadujeme vopred, alebo vám poskytneme príležitosť na vylúčenie z používania vašich osobných údajov na marketingové účely.

Webové stránky tretích strán:
Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia, alebo spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám cez náš kontaktný formulár (nájdete v menu: Kontakt, Kontaktujte nás alebo O nás).