Tanec pre škôlkarov

V tomto veku sa deti najmä hrajú a preto práve hra je hlavným motívom každej vyučovacej hodiny. Dôraz kladieme na radosť z tanca, neutíchajúcu aktivitu počas celej hodiny. Najväčšou výzvou je udržať pozornosť detí, práve preto je hodina tanca veľmi dynamická, často sa mení hudba a praktiky, čím si udržujeme koncentráciu. Ide o takzvanú telesnú prípravu. Počas hodiny sa učíme rozpoznávať smery, navzájom sa menia rytmické hry, strečing, obraty a osvojenie si rôznorodých choreografií. Postupne vkladáme aj základné kroky spoločenského tanca, ako napríklad mambo, cha-cha, valčík, ale v tomto veku ešte nie je štandardom osvojiť si krokové variácie týchto tancov, charakteristickým sú skôr hravé a rytmické tance.

Deti majú možnosť prezentovať sa na dvoch vystúpeniach ročne – je to vianočné (polročné) a koncoročné vystúpenie v organizácii tanečnej školy.

Srdečne očakávame každé dieťa v predškolskom veku, ktoré už dosiahlo vek 4 rokov a už rok navštevoval škôlku.

Trvanie hodiny: 50 minút

Počet hodín: týždenne 1

Adresa: Komárno, Mederčská 4 Seko Center (nad Prima bankou)

PRIHLÁSENIE