KLUBSZABÁLYZAT

Klub:   Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Ul. Kolož 148/1, 945 01 Komárno Ďulov Dvor
IČO: 42427941

Tag: név vezetéknév
állandó lakhely
születési dátum

Törvényes képviselő:
(amennyiben a tag 18 évnél fiatalabb személy)
név vezetéknév
állandó lakhely
A polgári társulás Čenkyová Nikoleta vezetésével megtartott ülésén hozott határozat a klub működéséről, tagságáról és tagsági díjáról

Ezen klubszabályzat 2020. szeptember 1 – től lép érvénybe.

Klub szolgáltatásai:

  • társastánc különböző korcsoportoknak
  • táncfoglalkozás óvodáskorú gyerekek részére
  • modern tán különböző korcsoportoknak
  • latino csak nőknek, lányoknak – különböző korcsoportok

Tréningek az érvényes órarendnek megfelelően zajlanak, mely a klub weboldalán, www.nikidance.sk, valamint a klubban lesz elérhető. Az órarend változásairól a tagok írásban, mailen vagy SMS üzenetben, illetve telefonon lesznek értesítve.
Tréningek az iskolai nyári szünet idején is meg lesznek tartva, kivételt képez az óvodáskorú csoport. Az erre az időszakra vonatkozó órarend az adott év június 30-ig lesz közzétéve.

A nyári szünet ideje alatt összevont csoportokban folyik a foglalkozás (különböző korosztályok egy csoportban)

A lentebb feltüntett árak a nagycsoportos foglalkozásokra vonatkoznak (10 és több tag). Amennyiben !!!rajtunk kivülálló okok miatt a táncórákat csak kisebb létszmú csoportoknak
tarthatjuk!!!, az órák időtartama rövidülhet a szabályzatba foglalt !!!árak változása nélkül!!!

Az esetleges !!!online foglalkozás!!! kivétel nélkül az !!!oktatás részét képezi!!!. Ezen foglalkozásokra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a hagyományos órákra.

Klubtagság: 

Felvétel a tagok közé: a klubtagság a klub weboldalán megjelentetett jelentkezési ív kitöltésésvel és a klubszabályzat elfogadásával történik. Jelentkezési ív kitöltése lehetséges a klub weboldalán és a klubszabályzat elfogadásával elektronikusan elküldhető, valamint mindkét nyomtatvány letölthető a weboldalról,ebben az esetben kérjük mindkét dokumentumot két példányban kitölteni, aláírni és személyesen leadni a klub vezetőjének. (nyomtatványok letöltése)

Kilépés a klubból: mindig az esedékes fizetési hónapot megelőző hónap végéig írásban. Felhívjuk a kedves tagok és jövőbeni tagok figyelmét, hogy amennyiben az fentebb említett időpontig nem jelzik kilépési szándékukat, a következő időszakra (negyedév) vonatkozó tagsági díj kifizetésére kötelező érvényűvé válik. (nyomtatvány letöltése)

Tagsági díj: a klubtagok nem az abszolvált órák számáért fizetnek, hanem tagsági díjat. Említettből következik, hogy amennyiben a klubtag adott hónapban egyetlen tréningen sem vett részt, a tagsági díj ebben az esetben kötelezően fizetendő egészen addig amig a fentemlített módon nem szünteti meg a klubtag a tagságot a NIKI Dance & Sport klubban.

A tagsági díj negyedévre fizetendő és a fizetés a lentebb feltüntetett táblázat alapján történik, lehetőség van a tagsági díj féléves és éves kifizetésére is.

Az óvodáskorú csoport számára a tagsági díj havonta fizetendő, mindig előre, az érintett hónapot megelőző hónap 15. najáig. Belépéskor egyszerre 2 hónap fizetendő, 40,00 EUR (lásd árlista lentebb). A tagság befejezésének feltételei ugyanolyanok mint az idősebb csoportoknál.

Betegség esetén a klubtagnak joga van más csoporthoz csatlakozni, és ott bepótolni a kimaradt órákat.

Tagsági díjak:

Heti 1 alkalom/25 euro/Hónap Heti 2 alkalom/ 35euro/Hónap
Negyedév: 75 euro 105 euro
Félév: 140 euro- 10euro kedvezmény 190 euro- 20euro kedvezmény
Év: 275euro- 1 hónap INGYEN 385 euro- 1 hónap INGYEN

 

1. negyedév

szeptember
október
november

2. negyedév

december
január
február

3. negyedév

március
április
május

4. negyedév

június
július
augusztus

Fizetési határidő: Augusztus 15
(1.félév)
(év)
November 15 Február 15
(2. félév)
Május 15

Akik 2 különböző csoportba járnak, azokra is a 2 alkalmas tagsági díj vonatkozik.

Magánórák 15,00 EUR / 45 min./alkalom – magán órák lemondását, 24 ÓRÁVAL ELŐBB szükséges jelezni, ellenkező esetben a magán óra díja felszámolásra kerül.

Óvodáskorú tagok: 1 óra/ 50 perc/20,00 € hónap

A jelentkezési ív leadásakor a klubtag egy fizetési határidőnaplót kap a tagsági fizetésének pontos részleteivel.

A tagsági díj kifizetése a következő számlaszámra történik SK7209 0000 0000 5140971450 (feltüntetni a tag nevét és az időszakot amelyre a fizetés vonatkozik). 

Számlatulajdonos NIKI Dance & Sport Polgári társulás.

Lehetőség van nyári edzőtáborban valórészvételre, melynek feltételei, úgy mint időpont, részvételi, fizetési feltételek, a tábor kezdete előtti időszakban elérhetők lesznek a weboldalon vagy a klubban.

A tánciskolában minden tag a saját felelősségére edz.

Váltócipő használata kötelező.

Kidolgozta: Nikoleta Čenkyová – képviselő        Komárno, 2020. augusztus 1.

Aláírásommal igazolom, hogy a klubszabályzatot elolvastam, tudomávul vettem és elfogadom.

 

……………………………………………………..                             …………………………………………………

NIKI Dance & Sport                                                                              Klubtag

 

Dokumentum letöltése