Nové skupiny

Vaše dieťa môže sa ZADARMO zúčastniť na jednej otvorenej hodine, aby ste zistili ktorá skupina alebo štýl mu vyhovuje.

Skupiny začínajú min. 10 účasťníkom.