Javiskový show a moderný tanec

Charakteristickým znakom javiskového show tanca je rozmanitosť. Nezameriavame sa na konkrétny štýl tanca, ale naučíme sa zo všetkého niečo, pretože na pódiu môže byť zastúpený akýkoľvek tanečný štýl. Z klasického tanca sa naučíme rozdiel medzi špičkou a flexom, rozvíjame správne držanie tela a rúk, pracujeme na vedomom využití aktívneho centra. Zo základov baletu sa naučíme prvé dve pozície, plié, relevé a chasse. Moderný tanec má tiež dôležitú úlohu v tomto žánri, takže rozvíjanie rytmu je jednou z najdôležitejších, ale nevyhnutná je aj flexibilita, posilňovanie, izolácia a strečing.

Oboznámime sa aj s niekoľkými princípmi J. Limóna (rebound and recovery, suspension..). Objaví sa aj ľudový tanec a to v opore pri rôznych tvaroch. Kladieme dôraz na priestorovú orientáciu a javiskový pohyb. Zaoberáme sa so základnými akrobatickými prvkami, ako sú: mostík, mlynské koleso. Okrem základných tancov a technických prvkov kladieme dôraz aj na rozvoj improvizačných a tvorivých schopností. Snažíme sa to vyvinúť a objaviť už na prvej hodine. Skúsime yyjadriť s pohybom svoje pocity, alebo malý príbeh, a vyskúšame aj opakovanie rytmických prvkov.

Po naučení sa základov rôznych tanečných štýlov sa zoznámime s čoraz zaujímavejšími a zložitejšími prvkami. Z krokov týchto tancov sa vytvorí choreografia. Spolu s deťmi vyberieme tému, a spoločne z nej vytvoríme príbeh, tak sa stanú aktívnymi účastníkmi procesu. Pri vytrvalej práci, v závislosti od usilovnosti a šikovnosti tímu, je možné, aby sme sa zúčastnili aj na rôznych tanečných súťažiach.

Srdečne očakávame 7-10 a 11-16 ročné deti!

Počet hodín: 1krát týždenne/ 90 min
Vyučujúci: Flóra Ovšonková

PRIHLÁSENIE